contact us at:

Vivekananda Kendra Vidyalaya Tezpur

Na-Ali, Uhanipathar, Dipota, Tezpur-784150
Sonitpur, Assam, India

Phone:    +91-70026-28597/+91-91013-27679

Email:   vkvtzp [AT] vkspv.org

Vivekananda Kendra Shiksha Prasar Vibhag

2nd floor, Vivekananda Kendra- Asom Karyalaya
S.C. Goswami Road, opposite- Sukreswar Temple,
Panbazar, Guwahati -781 001
Assam, India

Phone:    +91-88110-21692

Email:   info [AT] vkspv.org